O fundacji

Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Miasta Poznania Jeden Uniwersytet (Fundacja Jeden Uniwersytet) to pozarządowe centrum integracji akademickiej powołane w celu rozwoju, promocji, budowania i utrwalania tożsamości środowiska akademickiego w Poznaniu. Przedmiotem działalności Fundacji Jeden Uniwersytet są inicjatywy i projekty, które inspirują poznańskie uniwersytety i szkoły wyższe oraz jednostki samorządu terytorialnego do wspólnych działań na polu kultury i integracji środowiska akademickiego, a w szczególności środowiska studenckiego.

Folder

Zachęcamy do zapoznania się z naszym folderem informacyjnym. Kliknij, aby pobrać.

Czym się zajmujemy?
Produkcja i realizacja

WSPARCIE DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH NA UKRAINIE

Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza osoby fizyczne i podmioty prawne do udziału w akcji wsparcia placówek medycznych na terenie Ukrainy. Zdrowie i życie to wartości najwyższe, które nie powinny być nigdy i nigdzie narażone na szwank przez konflikt zbrojny. Sytuacja za wschodnią granicą Polski zobowiązuje nas, jako społeczność wolnego narodu i członków rodziny europejskiej mających wspólne słowiańskie korzenie, do zaangażowania w troskę o jakość obsługi medycznej ofiar konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

Fundacja od początku swojej działalności jest mocno związana z działaniami na rzecz profilaktyki zdrowia w środowisku akademickim miasta Poznania. Wobec powyższej sytuacji. Fundacja uruchomiła dedykowane konta dla wszystkich darczyńców, którzy są zainteresowani wsparciem systemu opieki medycznej na terenie Ukrainy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: ukraina@1uniwersytet.pl


Konto PLN: 54 2490 0005 0000 4530 6252 1139
Konto walutowe Euro: 37 2490 0005 0000 4600 2723 4353
Konto walutowe Dolary: 19 24090 0005 0000 4600 9781 4884

SUPPORT FOR MEDICAL UNITS IN UKRAINE

Foundation Jeden Uniwersytet invites natural and legal persons and entities to participate in the action supporting medical units in Ukraine’s territory. Life and health are the highest values of all, which never and nowhere ought to be in risk due to a military conflict. The situation across our East border calls us, as a free nation and members of the European family with common Slavic roots, for active care about the quality of the medical care of the victims of the military conflict in Ukraine.

The Foundation since its very beginning has been strongly engaged in prevention of health in the student community in Poznań. Consequently, the Foundation has opened up bank accounts for all donors willing to support the health care system in Ukraine.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact us: ukraina@1uniwersytet.pl

Account PLN: 54 2490 0005 0000 4530 6252 1139
Foreign Currency Account Euro: 37 2490 0005 0000 4600 2723 4353
Foreign Currency Account Dollars: 19 24090 0005 0000 4600 9781 4884

SOUTIEN POUR LES CENTRES MÉDICAUX EN UKRAINE

La Fondation « Jeden Uniwersytet » invite les personnes physiques et les personnes morales à participer en l’action du soutien de centres médicaux en Ukraine. La santé et la vie sont les valeurs principales et ne doivent jamais être en risque à cause de la guerre. La situation de la frontière est polonaise nous oblige comme une communauté d’un pays libre et membre d’une famille européenne avec de communes racines slaves à nous engager en lutte pour la qualité de services médicaux des victimes de conflit armé en territoire d’Ukraine.

La fondation depuis le début de son fonctionnement s’est bien engagée dans les actions concernant prévention de la santé dans l’environnement universitaire de la ville de Poznań. Pour cette raison la Fondation a ouvert les comptes dédiés pour tous les donateurs qui sont intéressés à donner son soutien au système médical en Ukraine.

Toutes les personnes intéressées peuvent nous contacter à l’adresse: ukraina@1uniwersytet.pl

Compte en PLN: 54 2490 0005 0000 4530 6252 1139
Compte en Euros: 37 2490 0005 0000 4600 2723 4353
Compte en Dollars: 19 24090 0005 0000 4600 9781 4884

APOYO A LOS CENTROS MÉDICOS EN UCRANIA

La Fundación “Jeden Uniwersytet?invita a las personas físicas y morales para participar en la acción de apoyo a los centros médicos en Ucrania. La salud y la vida son valores principales y no se pueden arriesgar a causa de la guerra. La situación al este de la frontera Polaca nos obliga como comunidad de un país libre y como miembros de una familia europea con raíces comunes, a preocuparnos por la calidad de los servicios médicos para las víctimas del conflicto armado en el territorio de Ucrania.

La fundación desde el comienzo de su actividad está realizando las acciones de profilaxis de salud en el medio académico de la ciudad de Poznań. Por esa causa la Fundación ha abierto las cuentas dedicadas para todos los donantes que quieren contribuir al sistema medico en el territorio de Urania.

Todos las persones interesadas pueden contactarnos en la dirección: ukraina@1uniwersytet.pl

Cuenta en PLN: 54 2490 0005 0000 4530 6252 1139
Cuenta en Euros: 37 2490 0005 0000 4600 2723 4353
Cuenta en Dólares: 19 24090 0005 0000 4600 9781 4884

Festiwal Muzyczny Juwenalia

Najbardziej rozpoznawalna marka poznańskiej kultury. Jedyny w Polsce, organizowany przez wszystkie uczelnie publiczne, bezpłatny dla studentów, najdłuższy 4 dniowy Festiwal Muzyczny Juwenalia Poznań autorstwa Fundacji Jeden Uniwersytet i Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich.

Akademicka Szkoła Liderów

Przeszkolenie, aktywizacja i sprawdzenie nabytych umiejętności, przy organizacji wspólnego projektu, młodych ludzi rozpoczynających edukację na studiach wyższych.

Produkcja Wydarzeń Plenerowych

Produkcja i realizacja projektów plenerowych pod względem zabezpieczenia, obsługi finansowej, logistycznej i relacji ze sponsorami.

    - Wielka Studencka Majówka
    - POLBIUDA OPEN AIR
    - EKONOMALIA
    - MEDYKALIA UMP
    - EURONALIA SŁUBICE
    - akcje charytatywne.

Organizacja i Obsługa Eventów

Działalność agencyjna w zakresie produkcji wydarzeń, wizerunku imprezy, bookingu artystów, techniki scenicznej, zasobów ludzkich oraz obsługi punktów sprzedaży.

Organizacja i Obsługa Konferencji

Kompleksowa oferta obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej wydarzeń szkoleniowych, paneli naukowych, akademickich inauguracji i prelekcji promocyjnych. Obsługa pozamerytorycznej części programu w przestrzeni miejskiej. Dokumentacja video i publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Campus Studencki

Edukacja i integracja nowoprzyjętych studentów w poczet uczelni wyższych zebranych w jednej miejscowości Łazy

Akademickie Centrum Prasowe

Integracja środowiska studenckiego i promocja projektów akademickich prowadzona przez ogólnopoznańską redakcję prasową.

Aktywizacja Obszarów Miejskich Poznania

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne. Aktywizacja społeczności obszarów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Rataj i Grunwaldu.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Studenckiej

Reaktywacja i promocja kultury i twórczości studenckiej w przestrzeni audio i video.

Jeden Kalendarz Miasta Poznania

Publikacja wydawnictwa promującego ofertę kulturalną i harmonogram wydarzeń w Poznaniu z uwzględnieniem indywidualnych wydarzeń na terenie poszczególnych uczelni.

Studencka Spółdzielnia Miasta Poznania

Nauka przedsiębiorczości. Przygotowanie do pracy w grupie i kolektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Edukacja w zakresie dostępnych narzędzi ekonomii społecznej.

Coaching i Mentoring

Rozwój osobisty i zawodowy studentów. Zwiększenie kompetencji i wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi szkoleniowych.

Uniwersytet Nowoczesnego Seniora

Promocja wartości i tradycji środowiska akademickiego. Ochrona i publikacja materiałów archiwalnych. Zwiększenie świadomości i ułatwienie adaptacji nowych technologii dla absolwentów UEP w wieku dojrzałym do katalogowania i publikowania archiwów fotograficznych.

Kampania Profrekwencyjna

Zwiększenie świadomości społecznej i aktywizacja środowiska studenckiego do oddania swojego głosu w wyborach

Profilaktyka Uniezależnień

Profilaktyka pierwszorzędowa. Akcja na terenie placówek oświaty województwa wielkopolskiego i terenie uczelni wyższych zwiększająca świadomość na temat szkodliwości substancji uzależniających i niedozwolonych.

Poznańska Odznaka Kultury

Program lojalnościowy dla młodych ludzi w formie aplikacji mobilnej, zachęcający do skorzystania z oferty kulturalnej przygotowanej przez muzea, miejskie jednostki kulturalne, teatry i inne instytucje kultury.

Produkcja Poznańskiej WOŚP

Obsługa prawna, fundrisingowa i finansowa największego sztabu WOŚP na terenie Wielkopolski przy Politechnice Poznańskiej

Wynajem sali konferencyjnej

Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza do wynajmu sali konferencyjnej w biurze Fundacji. Dogodna lokalizacja - ul. Ogrodowa 4/3 (centrum Poznania). Sala do 25 osób w zależności od ułożenia stołów i krzeseł. Dodatkowo dostępna tablica whiteboard oraz projektor. Dostępny również dostęp do wifi, kuchni oraz toalety. Koszt wynajmu sali to 25 zł netto/ godzinę. Zainteresowanych prosimy o kontakt: mail: ; tel.: 570 418 655. Poniżej przedstawiamy zdjęcia sali.

Współpraca
Oni już nam zaufali, zaufaj i Ty!


O nas
Poznaj nas bliżej

Wojciech Szalbierz
Prezes zarządu

Absolwent UAM (politologia, marketing polityczny) oraz studiów MBA przy Nottingham Trent University i WSB, posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektem PRINCE 2 Foundation. Coach i słuchacz podyplomowego studium IC F. Licencjonowany trener biznesu i specjalista z ekonomii społecznej. Samorządowiec lokalny (Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów VI kadencji Rady Gminy Dopiewo). Animator kultury studenckiej. W przeszłości senator UAM zaangażowany w struktury zarządu samorządu studenckiego, ekspert przy MNiSW i członek władz statutowych Parlamentu Studentów RP. Fan basketu, kuchni i historii.

Mateusz Gołębiowski
Wiceprezes zarządu

Absolwent UAM (politologia spec. marketing polityczny) oraz studiów MBA, posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektem PRINCE 2 Foundation, słuchacz podyplomowego studium coachingu federacji IC F. Licencjonowany trener, coach i doradca biznesowy, specjalista z zakresu ekonomii społecznej i NGO. Od wielu lat działacz społeczny pełniący min. funkcje Przewodniczącego Samorządu Studentów UAM, Senatora UAM, członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przy MNiSW, eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej w liceum Przewodniczący Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia. Z zamiłowania kucharz amator i podróżnik.

Dariusz Janiec
Wiceprezes zarządu

Magister AWF w Poznaniu, absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji, posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektem PRINCE 2 Foundation. Jego przygoda z wolontariatem rozpoczęła się w wieku 18 lat podczas organizowanych w Poznaniu Olimpiad Specjalnych. Wieloletni działacz społeczny oraz wolontariusz na rzecz środowiska akademickiego miasta Poznania ?jeden z inicjatorów Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich, inicjator reaktywacji Akademickiego Centrum Kultury TROPS.

Jakub Janiec
Wiceprezes zarządu

Magister AWF w Poznaniu, ukończył Wydział Turystyki i Rekreacji z wyróżnieniem JM Rektora za czynne działanie w Radzie Samorządu Studenckiego. Posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektem PRINCE 2 Foundation. Z wolontariatem oraz z Organizacjami Pozarządowymi związany od najmłodszych lat. W okresie liceum poznawał charakter oraz możliwości pracy wolontariusza na całym świecie podczas wymian międzynarodowych w ramach działalności Lions Club ?największej Organizacji Pozarządowej na Świecie.

Agata Pacholczyk
Przewodnicząca rady fundacji

Absolwentka studiów Geologia (WNGIG UAM) oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektem PRINCE 2 Foundation oraz licencję pilota wycieczek. Była Przewodniczącą Wydziału oraz Przewodniczącą Komisji w Zarządzie Parlamentu Samorządu Studentów UAM, wieloletni członek Rady Wydziałowej i Senatu UAM. Koordynatorka wielu projektów studenckich. Jej pasją są podróże, jaskinie oraz łyżwy.

Michał Bińczyk
Koordynator logistyki

Inżynier, absolwent Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektem PRINCE 2 Foundation. 8 lat doświadczenia w obsłudze logistycznej i technicznej projektów środowiska studenckiego. Pasjonat sportów zimowych oraz wodnych.

Kontakt
Nie ma pytań, na które nie odpowiemy. :)

KONTAKT

Fundacja Na Rzecz Integracji
Środowiska Akademickiego Miasta Poznania
Jeden Uniwersytet
ul. Piekary 22/23 m4
61-823 Poznań

NIP: 7831709762
KRS: 0000497548
REGON: 302654512BIURO FUNDACJI

ul. Ogrodowa 4/3
61-820 Poznań
email: biuro@1uniwersytet.pl